***Всички цени в офертата са в лева без ДДС.

Профили за едностранни несветещи табели с винил

Едностранна несветеща табела с винил, 39мм

720361 Профил 39мм за несветеща табела с лице от винил
720366 Профил разделител
Несветеща табела с винил 39мм с профил 720361

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720361
720362
720361 + 720362
/комплект основа и капак/

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720361
720362
720361 + 720362
/комплект основа и капак/

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
72074А – клипс (10 бр./л.м.)

Едностранна несветеща табела с винил, 60мм

72067A Профил 60мм за несветеща табела с винил
Разрез на профил 72067A за несветеща табела с винил 60мм
Едностранна табела несветеща с винил - профил 72067A

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72067A
72089
72067A + 72089
/комплект основа и капак/

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72067A
72089
72067A + 72089
/комплект основа и капак/

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
72074А – клипс (10 бр./л.м.)

Профили за едностранно светещи табели с винил

Едностранна светеща табела с винил, 142мм

72088A Профил за едностранна светеща табела 142мм
Едностранна светеща табела с профил 142мм - 72088A

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72088A
72089
72088A + 72089
/комплект основа и капак/

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72088A
72089
72088A + 72089
/комплект основа и капак/
Аксесоари за монтаж
Аксесоари 72012 и 72074А за профил 142мм светеща табелаАксесоари 72012 и 72074А

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
72012 – опора
72074А – клипс (10 бр./л.м.)

Едностранно светеща табела с винил, 170мм

720390 Профил за едностранна светеща табела 170мм
Едностранна светеща табела с профил 170мм - 720390, 720391

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720390
720391
720390 + 720391
/комплект основа и капак/

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720390
720391
720390 + 720391
/комплект основа и капак/
Аксесоари за монтаж
Аксесоари 72004 и 72074А за профил 170 мм - едностранна светеща табела

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
72004AB – опора
72074А – клипс (10 бр./л.м.)

Едностранно светеща табела с винил, 180мм

72088 Профил за едностранна светеща табела 180мм
Едностранна светеща табела с профил 180мм - 72088, 72089

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72088
72089
72088 + 72089
/комплект основа и капак/

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72088
72089
72088 + 72089
/комплект основа и капак/
Аксесоари за монтаж
Аксесоари 72004 и 72074А за профил 180 мм - едностранна светеща табела

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
72004AB – опора
72074А – клипс (10 бр./л.м.)

Профили за едностранно светещи табели с плексиглас

Едностранно светеща табела с плексиглас, 132мм

С лице от плексиглас, огънат под ъгъл.

720107 Профил за едностранна светеща табела с лице от плексиглас 132мм
Едностранна светеща табела плексиглас с профил 132мм - 720107

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720106
720107
720106 + 720107
/комплект основа и капак/

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720106
720107
720106 + 720107
/комплект основа и капак/
Аксесоари за монтаж
Аксесоари за табела 132мм с плексиглас - 720107

Цени аксесоари

Код Цена за л. м на прът /суров/ Цена за 1 л. м /суров/
720111 – панта

Едностранно светеща табела с плексиглас, 140мм

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720324
720318
720324 + 720318
/комплект основа и капак/

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720324
720318
720324 + 720318
/комплект основа и капак/

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
72004AB – опора

Профили за двустранно светещи табели с винил

Двустранна светеща табела с винил, 193мм

Профил 720360 за двустранна светеща табела с винил 193мм
Профил 720366 разрез
Двустрнна светеща табела с профил 720360 - лица винил

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720360
720362
1x 720360+ 2x 720362
/комплект 1 основа и 2 капака/

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720360
720362
1x 720360+ 2x 720362
/комплект 1 основа и 2 капака/

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
72074А – клипс (20 бр./л.м.)

Профили за двустранно светещи табели с плексиглас

Двустранна светеща табела с плексиглас, 65мм

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720346

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720346
5003 монтажен елемент
5018 монтажен елемент

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5003
5018

Двустранна светеща табела с плексиглас, 175мм

720318 Профил за двустранна светеща табела 175мм, с плексиглас
Профил 720318 за двустранна табела - разрез
Двустранна табела с профил 720318_Tabela_dvustranna_sveteshta_175mm

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72024A
720318
1x 72024А+ 2x 720318
/комплект 1 основа и 2 капака/

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72024A
720318
1x 72024А+ 2x 720318
/комплект 1 основа и 2 капака/
5003 монтажен елемент
5018 монтажен елемент

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5003
5018

без ДДС