***Всички цени в офертата са в лева без ДДС.

Профили за едностранни несветещи табели с винил

Едностранна несветеща табела с винил, 39мм

720361 Профил 39мм за несветеща табела с лице от винил
720366 Профил разделител
Несветеща табела с винил 39мм с профил 720361

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720361 14,20 15,70
720362 5,00 5,50
720361 + 720362
/комплект основа и капак/
19,20 21,20

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720361 16,50 18,30
720362 5,80 6,40
720361 + 720362
/комплект основа и капак/
22,30 24,70

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
72074А – клипс (10 бр./л.м.) 0,57

Едностранна несветеща табела с винил, 60мм

72067A Профил 60мм за несветеща табела с винил
Разрез на профил 72067A за несветеща табела с винил 60мм
Едностранна табела несветеща с винил - профил 72067A

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72067A 17,10
72089 4,40
72067A + 72089
/комплект основа и капак/
21,50

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72067A 19,90
72089 5,10
72067A + 72089
/комплект основа и капак/
25,00

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
72074А – клипс (10 бр./л.м.) 0,57

Профили за едностранно светещи табели с винил

Едностранна светеща табела с винил, 142мм

72088A Профил за едностранна светеща табела 142мм
Едностранна светеща табела с профил 142мм - 72088A

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72088A 22,70 28,30
72089 4,40 5,40
72088A + 72089
/комплект основа и капак/
27,10 33,70

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72088A 26,50 33,00
72089 5,10 6,30
72088A + 72089
/комплект основа и капак/
31,60 39,30
Аксесоари за монтаж
Аксесоари 72012 и 72074А за профил 142мм светеща табелаАксесоари 72012 и 72074А

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
72012 – опора 1,10
72074А – клипс (10 бр./л.м.) 0,57

Едностранно светеща табела с винил, 170мм

720390 Профил за едностранна светеща табела 170мм
Едностранна светеща табела с профил 170мм - 720390, 720391

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720390 28,60 33,10
720391 4,00 4,70
720390 + 720391
/комплект основа и капак/
32,60 37,80

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720390 33,40 38,70
720391 4,70 5,40
720390 + 720391
/комплект основа и капак/
38,10 44,10
Аксесоари за монтаж
Аксесоари 72004 и 72074А за профил 170 мм - едностранна светеща табела

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
72004AB – опора 1,70
72074А – клипс (10 бр./л.м.) 0,57

Едностранно светеща табела с винил, 180мм

72088 Профил за едностранна светеща табела 180мм
Едностранна светеща табела с профил 180мм - 72088, 72089

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72088 36,40
72089 4,40
72088 + 72089
/комплект основа и капак/
40,80

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72088 42,40
72089 5,10
72088 + 72089
/комплект основа и капак/
47,50
Аксесоари за монтаж
Аксесоари 72004 и 72074А за профил 180 мм - едностранна светеща табела

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
72004AB – опора 1,70
72074А – клипс (10 бр./л.м.) 0,57

Профили за едностранно светещи табели с плексиглас

Едностранно светеща табела с плексиглас, 132мм

С лице от плексиглас, огънат под ъгъл.

720107 Профил за едностранна светеща табела с лице от плексиглас 132мм
Едностранна светеща табела плексиглас с профил 132мм - 720107

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720106 16,90 19,60
720107 10,40 12,10
720106 + 720107
/комплект основа и капак/
27,30 31,70

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720106 19,80 22,90
720107 12,20 14,10
720106 + 720107
/комплект основа и капак/
32,00 37,00
Аксесоари за монтаж
Аксесоари за табела 132мм с плексиглас - 720107

Цени аксесоари

Код Цена за л. м на прът /суров/ Цена за 1 л. м /суров/
720111 – панта
6,60 7,60

Едностранно светеща табела с плексиглас, 140мм

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720324 20,60 23,90
720318 4,00 4,50
720324 + 720318
/комплект основа и капак/
24,60 28,40

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720324 24,10 27,90
720318 4,60 5,30
720324 + 720318
/комплект основа и капак/
28,70 33,20

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
72004AB – опора 1,70

Профили за двустранно светещи табели с винил

Двустранна светеща табела с винил, 193мм

Профил 720360 за двустранна светеща табела с винил 193мм
Профил 720366 разрез
Двустрнна светеща табела с профил 720360 - лица винил

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720360 33,30 37,00
720362 5,00 5,50
1x 720360+ 2x 720362
/комплект 1 основа и 2 капака/
43,30 48,00

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720360 38,90 43,20
720362 5,80 6,40
1x 720360+ 2x 720362
/комплект 1 основа и 2 капака/
50,50 56,00

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
72074А – клипс (20 бр./л.м.) 0,57

Профили за двустранно светещи табели с плексиглас

Двустранна светеща табела с плексиглас, 80мм

Профил 72029 за двустранна светеща табела с плексиглас 80мм

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72029 основа
10,70

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72029 12,50
5003 монтажен елемент
5018 монтажен елемент

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5003 2,30
5018 5,30

Двустранна светеща табела с плексиглас, 175мм

720318 Профил за двустранна светеща табела 175мм, с плексиглас
Профил 720318 за двустранна табела - разрез
Двустранна табела с профил 720318_Tabela_dvustranna_sveteshta_175mm

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72024A 26,10 30,20
720318
4,00 4,50
1x 72024А+ 2x 720318
/комплект 1 основа и 2 капака/
34,10 39,20

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72024A 30,50 35,30
720318
4,60 5,30
1x 72024А+ 2x 720318
/комплект 1 основа и 2 капака/
39,70 45,90
5003 монтажен елемент
5018 монтажен елемент

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5003 2,30
5018 5,30

без ДДС