***Всички цени в офертата са в лева без ДДС.

Профили за едностранни несветещи кутии

Профили
Профил за едностранни несветещи кутии 720421
720421 Miniframe 15.5 mm
Профил за едностранни несветещи кутии 720426
720426 - Мiniframe 30mm
Едностранна несветеща табела с профили за текстил

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720421 / 8,52
720426 / 16,60

Цена за 1 лин. м

Код профил Суров Елуксиран
720421 / 9,94
720426 / 19,37
Аксесоари за монтаж
Аксесоари за профили за едностранни несветещи кутии

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5004b 1,65
0012 5,95
1203 2,35
720414/P 6,15
Код Цена на лин. м
за прът /суров/
Цена на 1 лин. м
/суров/
720415
/укрепващ профил/
16,76
4006
/20×10мм профил/
4,95

Профили за едностранни светещи кутии

Профили
Профил за едностранни светещи кутии 720422
720422 Lightbox 46mm
Профил за едностранни светещи кутии 720423
720423 Lightbox 60mm
Профил за едностранни светещи кутии 720418
720418 Lightbox 80mm
Профил за едностранни светещи кутии 720424
720424 Lightbox 100mm
Профил за едностранни светещи кутии 720416
720416 Lightbox 120mm
Профил за едностранни светещи кутии 720427
72042 Lightbox 150mm
Едностранна светеща табела с профили за текстил

Цена за лин. м за прът

Код профил Елуксиран
720422 21,49
720423 24,41
720418 31,97
720424 37,75
720416 45,48
720427 /

Цена за 1 лин. м

Код профил Елуксиран
720422 25,08
720423 28,48
720418 37,30
720424 44,04
720416 53,06
720427 /
Аксесоари за монтаж
Аксесоари за профили за едностранни светещи кутии

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5004b 1,65
0012 5,95
1203 2,35
720414 6,15
Код Цена на лин. м
за прът /суров/
Цена на 1 лин. м
/суров/
720415
/укрепващ профил/
16,76 /
4008
/25×25мм профил/
6,15 /
Стойки /бази/
Стойки за едностранни светещи кутии

Цени стойки /бази/

Вид база 4 мм 8 мм
Base 60 mm 38,73 78,53
Base 80 mm 43,03 82,46
Base 120 mm 47,34 90,31
Base 150 mm

Профили за двустранни светещи кутии

Профили
Профил за двустранни светещи кутии 720428
720428 Lightbox 45mm
Профил за двустранни светещи кутии 720420
720420 Lightbox 60mm
Профил за двустранни светещи кутии 720419
720419 Lightbox 80mm
Профил за двустранни светещи кутии 720417
720417 Lightbox 120mm
Профил за двустранни светещи кутии 720425
720425 Lightbox 180mm
Двустранна светеща табела с профили за текстил

Цена за лин. м за прът

Код профил Елуксиран
720428 21,85
720420 25,05
720419 31,30
720417 44,36
720425 64,06

Цена за 1 лин. м

Код профил Елуксиран
720428 25,48
720420 29,23
720419 36,52
720417 51,75
720425 74,74
Аксесоари за монтаж
Аксесоари за профили за двустранни светещи кутии

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5004а 1,15
5004b 1,15
0012 5,95
0018
1203 2,35
720414 6,15
Код Цена на лин. м
за прът /суров/
Цена на 1 лин. м
/суров/
720415
/укрепващ профил/
16,76 /
4008
/25×25мм профил/
6,15 /
Стойки /бази/
Стойки за двустранни светещи кутии

Цени стойки /бази/

Вид база 4 мм 8 мм
Base 60 mm 38,73 78,53
Base 80 mm 43,03 82,46
Base 120 mm 47,34 90,31
Base 150 mm

без ДДС