***Всички цени в офертата са в лева без ДДС.

Профили за едностранни несветещи кутии

Профили
Профил за едностранни несветещи кутии 720421
720421 Miniframe 15.5 mm
Профил за едностранни несветещи кутии 720426
720426 - Мiniframe 30mm
Едностранна несветеща табела с профили за текстил

Цена за лин. м за прът

Код профил Елуксиран
720421 7,10
720426 /

Цена за 1 лин. м

Код профил Елуксиран
720421 8,30
720426 /
Аксесоари за монтаж
Аксесоари за профили за едностранни несветещи кутии

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5004b 0,95
0012 5,40
1203 1,95
720414 5,20
Код Цена на лин. м
за прът /суров/
Цена на 1 лин. м
/суров/
720415
/укрепващ профил/
13,30 15,50
4006
/20×10мм профил/
4,20 4,90

Профили за едностранни светещи кутии

Профили
Профил за едностранни светещи кутии 720422
720422 Lightbox 46mm
Профил за едностранни светещи кутии 720423
720423 Lightbox 60mm
Профил за едностранни светещи кутии 720418
720418 Lightbox 80mm
Профил за едностранни светещи кутии 720424
720424 Lightbox 100mm
Профил за едностранни светещи кутии 720416
720416 Lightbox 120mm
Профил за едностранни светещи кутии 720427
72042 Lightbox 150mm
Едностранна светеща табела с профили за текстил

Цена за лин. м за прът

Код профил Елуксиран
720422 17,90
720423 20,40
720418 26,70
720424 31,50
720416 37,90
720427 /

Цена за 1 лин. м

Код профил Елуксиран
720422 20,90
720423 23,70
720418 31,10
720424 36,70
720416 44,20
720427 /
Аксесоари за монтаж
Аксесоари за профили за едностранни светещи кутии

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5004b 0,95
0012 5,40
1203 1,95
720414 5,20
Код Цена на лин. м
за прът /суров/
Цена на 1 лин. м
/суров/
720415
/укрепващ профил/
13,30 15,50
4008
/25×25мм профил/
5,20 6,10
Стойки /бази/
Стойки за едностранни светещи кутии

Цени стойки /бази/

Вид база 4 мм 8 мм
Base 60 mm 26,80 57,40
Base 80 mm 30,60 61,20
Base 120 mm 34,50 65,00
Base 150 mm

Профили за двустранни светещи кутии

Профили
Профил за двустранни светещи кутии 720428
720428 Lightbox 45mm
Профил за двустранни светещи кутии 720420
720420 Lightbox 60mm
Профил за двустранни светещи кутии 720419
720419 Lightbox 80mm
Профил за двустранни светещи кутии 720417
720417 Lightbox 120mm
Профил за двустранни светещи кутии 720425
720425 Lightbox 180mm
Двустранна светеща табела с профили за текстил

Цена за лин. м за прът

Код профил Елуксиран
720428 19,50
720420 20,90
720419 26,10
720417 37,00
720425 53,40

Цена за 1 лин. м

Код профил Елуксиран
720428 22,75
720420 24,40
720419 30,40
720417 43,10
720425 62,20
Аксесоари за монтаж
Аксесоари за профили за двустранни светещи кутии

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5004а 0,95
5004b 0,95
0012 5,40
0018
1203 1,95
720414 5,20
Код Цена на лин. м
за прът /суров/
Цена на 1 лин. м
/суров/
720415
/укрепващ профил/
13,30 15,50
4008
/25×25мм профил/
5,20 6,10
Стойки /бази/
Стойки за двустранни светещи кутии

Цени стойки /бази/

Вид база 4 мм 8 мм
Base 60 mm 26,80 57,40
Base 80 mm 30,60 61,20
Base 120 mm 34,50 65,00
Base 180 mm

без ДДС