***Всички цени в офертата са в лева без ДДС.

Профили за едностранни несветещи кутии

Профили
Профил за едностранни несветещи кутии 720421
720421 Miniframe 15.5 mm
Профил за едностранни несветещи кутии 720426
720426 - Мiniframe 30mm
Едностранна несветеща табела с профили за текстил

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720421
720426

Цена за 1 лин. м

Код профил Суров Елуксиран
720421
720426
Аксесоари за монтаж
Аксесоари за профили за едностранни несветещи кутии

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5004b
0012
1203
720414/P
Код Цена на лин. м
за прът /суров/
Цена на 1 лин. м
/суров/
720415
/укрепващ профил/
4006
/20×10мм профил/

Профили за едностранни светещи кутии

Профили
Профил за едностранни светещи кутии 720422
720422 Lightbox 46mm
720422А Lightbox 50mm
720422А Lightbox 50mm
720418A Lightbox 83,5mm
720418A Lightbox 83,5mm
Профил за едностранни светещи кутии 720424
720424 Lightbox 100mm
Профил за едностранни светещи кутии 720416
720416 Lightbox 120mm
Профил за едностранни светещи кутии 720427
72042 Lightbox 150mm
Едностранна светеща табела с профили за текстил

Цена за лин. м за прът

Код профил Елуксиран
720422
720422A
720418A
720424
720416
720427

Цена за 1 лин. м

Код профил Елуксиран
720422
720422A
720418A
720424
720416
720427
Аксесоари за монтаж

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5004b
0012
1203
720414
432 E
Код Цена на лин. м
за прът /суров/
Цена на 1 лин. м
/суров/
720415
/укрепващ профил/
720433
/укрепващ профил/
4008
/25×25мм профил/
Стойки /бази/
Стойки за едностранни светещи кутии

Цени стойки /бази/

Вид база 4 мм 8 мм
Base 60 mm
Base 80 mm
Base 120 mm
Base 150 mm

Профили за двустранни светещи кутии

Профили
Профил за двустранни светещи кутии 720428
720428 Lightbox 45mm
Профил за двустранни светещи кутии 720420
720420 Lightbox 60mm
Профил за двустранни светещи кутии 720419
720419 Lightbox 80mm
Профил за двустранни светещи кутии 720417
720417 Lightbox 120mm
Профил за двустранни светещи кутии 720425
720425 Lightbox 180mm
Двустранна светеща табела с профили за текстил

Цена за лин. м за прът

Код профил Елуксиран
720428
720420
720419
720417
720425

Цена за 1 лин. м

Код профил Елуксиран
720428
720420
720419
720417
720425
Аксесоари за монтаж
Аксесоари за профили за двустранни светещи кутии

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5004а
5004b
0012
0018
1203
720414
Код Цена на лин. м
за прът /суров/
Цена на 1 лин. м
/суров/
720415
/укрепващ профил/
4008
/25×25мм профил/
Стойки /бази/
Стойки за двустранни светещи кутии

Цени стойки /бази/

Вид база 4 мм 8 мм
Base 60 mm
Base 80 mm
Base 120 mm
Base 150 mm

без ДДС