***Всички цени в офертата са в лева без ДДС.

Профили за едностранни несветещи кутии

Профили
Профил за едностранни несветещи кутии 720421
720421 Miniframe 15.5 mm
Профил за едностранни несветещи кутии 720426
720426 - Мiniframe 30mm
Едностранна несветеща табела с профили за текстил

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720421 / 7,95
720426 / 16,60

Цена за 1 лин. м

Код профил Суров Елуксиран
720421 / 9,30
720426 / 19,37
Аксесоари за монтаж
Аксесоари за профили за едностранни несветещи кутии

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5004b 1,12
0012 5,40
1203 1,95
720414/P 5,15
Код Цена на лин. м
за прът /суров/
Цена на 1 лин. м
/суров/
720415
/укрепващ профил/
14,30
4006
/20×10мм профил/
4,50

Профили за едностранни светещи кутии

Профили
Профил за едностранни светещи кутии 720422
720422 Lightbox 46mm
Профил за едностранни светещи кутии 720423
720423 Lightbox 60mm
Профил за едностранни светещи кутии 720418
720418 Lightbox 80mm
Профил за едностранни светещи кутии 720424
720424 Lightbox 100mm
Профил за едностранни светещи кутии 720416
720416 Lightbox 120mm
Профил за едностранни светещи кутии 720427
72042 Lightbox 150mm
Едностранна светеща табела с профили за текстил

Цена за лин. м за прът

Код профил Елуксиран
720422 20,10
720423 22,80
720418 29,83
720424 35,20
720416 42,45
720427 /

Цена за 1 лин. м

Код профил Елуксиран
720422 23,40
720423 26,55
720418 34,80
720424 41,10
720416 49,55
720427 /
Аксесоари за монтаж
Аксесоари за профили за едностранни светещи кутии

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5004b 1,12
0012 5,40
1203 1,95
720414 5,15
Код Цена на лин. м
за прът /суров/
Цена на 1 лин. м
/суров/
720415
/укрепващ профил/
14,30 /
4008
/25×25мм профил/
5,55 /
Стойки /бази/
Стойки за едностранни светещи кутии

Цени стойки /бази/

Вид база 4 мм 8 мм
Base 60 mm 30,15 64,55
Base 80 mm 34,45 68,85
Base 120 mm 38,73 73,15
Base 150 mm

Профили за двустранни светещи кутии

Профили
Профил за двустранни светещи кутии 720428
720428 Lightbox 45mm
Профил за двустранни светещи кутии 720420
720420 Lightbox 60mm
Профил за двустранни светещи кутии 720419
720419 Lightbox 80mm
Профил за двустранни светещи кутии 720417
720417 Lightbox 120mm
Профил за двустранни светещи кутии 720425
720425 Lightbox 180mm
Двустранна светеща табела с профили за текстил

Цена за лин. м за прът

Код профил Елуксиран
720428 21,85
720420 23,37
720419 29,20
720417 41,20
720425 59,75

Цена за 1 лин. м

Код профил Елуксиран
720428 25,45
720420 27,30
720419 34,10
720417 48,30
720425 69,70
Аксесоари за монтаж
Аксесоари за профили за двустранни светещи кутии

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
5004а 1,12
5004b 1,12
0012 5,40
0018
1203 1,95
720414 5,15
Код Цена на лин. м
за прът /суров/
Цена на 1 лин. м
/суров/
720415
/укрепващ профил/
14,30 /
4008
/25×25мм профил/
5,55 /
Стойки /бази/
Стойки за двустранни светещи кутии

Цени стойки /бази/

Вид база 4 мм 8 мм
Base 60 mm 30,15 64,55
Base 80 mm 34,45 68,85
Base 120 mm 38,73 73,15
Base 150 mm

без ДДС