Гаранция 3M MCS ™ Warranty - златният стандарт за готови графики на 3M

3M™ MCS ™ Warranty е гаранция, която се дава на завършени рекламни графики, за които са използвани само материали на 3M. Тази гаранция покрива всички параметри като физически и производствени дефекти, дефекти при печат или рязане и други. Това е златният стандарт в гаранциите на 3M Graphic Products.

3M MCS Warranty Ви гарантира, че когато продукт на 3M се използва съгласно писмените указания на 3M, той ще бъде подходящ за препоръчаните видове графики и крайна употреба. Това означава, че той ще покрие периода на гаранцията, посочена в съответния 3M Продуктов Бюлетин.

Само сертифицирани дистрибутори и производители на рекламни графики, каквито сме ние от Партнърс ООД, могат да издават тази гаранция за качество.

3M MCS Warranty
3M MCS Warranty за завършени графики

Най-широкообхватната и пълна графична гаранция в индустрията

Повече гъвкавост, повече опции

Когато използвате продукт, произведен само с графични компоненти на 3M, на практика, той е защитен във всяко едно отношение.

3M™ MCS™ Warranty гаранцията за комерсиална графика се предоставя за всички видове:

Светеща табела на T-market с гаранция 3M MCS Warranty
Фолио за автомобили 3M с 3M MCS Warranty
Надписи от фолио на 3М за брандиране на кола
Печатна графика с фолио на 3M за автомобили