***Всички цени в офертата са в лева без ДДС.

Профили за едностранни снап рамки

Едностранна тънка снап рамка 11,5мм /елуксиран профил/

Профил 720400 за снап рамка 11,5мм
Снап рамка с пружинна пластина
Снап рамка с пружинна пластина

Цена

Код профил лв. на л.м за прът лв. на л.м за парче
720400
720401
720400 + 720401
/комплект основа и капак/

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
720401L
пружинна пластина (3 бр./л.м.)

Едностранна снап рамка 19мм /елуксиран профил/

Профил 720320 за снап рамка 19мм
Снап рамка с пружинна пластина
Снап рамка с пружинна пластина
Профил, на който плексигласът може да се окачва
Плексигласът може да се окачва
Профилът може да е двустранен
Профилът може да е двустранен
Снап рамка с профил 720320 и капак 720321

Цена

Код профил лв. на л.м за прът лв. на л.м за парче
720320
720323
720320 + 720323
/комплект основа и капак/

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
720323L
пружинна пластина (3 бр./л.м.)

Едностранна снап рамка 34мм /елуксиран профил/

Подходяща за странично осветяване със светодиоди.

720322 Профил за снап рамка 34мм
Снап рамка 34мм
Възможно да се изработи табела с луминисцентни лампи
Може да се изработи светеща табела с луминисцентна лампа и 8мм плексиглас.
Плексигласът може да се огъне под дъга
Може да бъде монтиран огънат под дъга плексиглас.
Подсилване на профила с метална тръба
Може да бъде подсилена с метална тръба 20мм х 10мм

Цена

Код профил лв. на л.м за прът лв. на л.м за парче
720322
720323
720322 + 720323
/комплект основа и капак/

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
720323L
пружинна пластина (3 бр./л.м.)

Едностранна светеща снап рамка 70,5мм /елуксиран профил/

Подходяща за осветяване със светодиоди.

Профил 720325 за снап рамки 70.5мм
Снап рамки 70.5мм
Профил 720325 в сглобка с 720322
Профил 720325 в сглобка с 720322

Цена

Код профил лв. на л.м за прът лв. на л.м за парче
720325
720323
720325 + 720323
/комплект основа и капак/

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
720323L
пружинна пластина (3 бр./л.м.)

Едностранна светеща снап рамка 98мм /елуксиран профил/

Подходяща за осветяване със светодиоди.

Профил 720326 за снап рамка 98мм
Снап рамка 98мм
Профил 720326 в сглобка с 720322
Профил 720326 в сглобка с 720322

Цена

Код профил лв. на л.м за прът лв. на л.м за парче
720326
720323
720326 + 720323
/комплект основа и капак/

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
720323L
пружинна пластина (3 бр./л.м.)

Едностранна светеща снап рамка 145мм /елуксиран профил/

Профил 720340 за снап рамка 145мм145mm
Сжетеща кутия с профил 145мм
Профил 145мм сглобка
Профил на едностранно светеща снап рамка, 145мм

Цена

Код профил лв. на л.м за прът лв. на л.м за парче
720340
720323
720340 + 720323
/комплект основа и капак/

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
720323L
пружинна пластина (3 бр./л.м.)
72004
опора

Профили за двустранни снап рамки

Двустранна светеща снап рамка, 62мм /елуксиран профил/

Профил 720321 за двустранна снап рамка 62mm
sВъзможноста за поставяне на лампи
Може да стане светеща кутия с 25mm лампа
Светеща кутия с профил 62cm
Плексигласът може да се окачва
Плексигласът може да се окачва.

Цена

Код профил лв. на л.м за прът лв. на л.м за парче
720321
720323
1 x 720321 + 2 x 720323
/комплект основа и 2бр. капак/

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
720323L
пружинна пластина (6 бр./л.м.)

Двустранна светеща снап рамка, 100мм /елуксиран профил/

Профил снап рамка 100мм - 720319
точка на свързване на профила 17мм
Плексигласът може да се окачва
Плексигласът може да се окачва.

Цена

Код профил лв. на л.м за прът лв. на л.м за парче
720319
720323
1 x 720319 + 2 x 720323
/комплект основа и 2бр. капак/

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
720323L
пружинна пластина (6 бр./л.м.)

Двустранна светеща снап рамка, 150мм /елуксиран профил/

720343 Профил за снап рамки 150мм
точка на свързване на профила 17мм
Плексигласът може да се окачва
Плексигласът може да се окачва.

Цена

Код профил лв. на л.м за прът лв. на л.м за парче
720343
720323
1 x 720343 + 2 x 720323
/комплект основа и 2бр. капак/

Цени аксесоари

Код Цена за 1 бр.
720323L
пружинна пластина (6 бр./л.м.)

без ДДС