***Всички цени в офертата са в лева без ДДС.

Профили за тотеми с винил

Тотем за винилно платно 193мм

Профил 720360 за тотемс винил
Тотем с винил 193мм, с профил 720360
Тотем с винилно лице 193мм - профил разрез
720365, 720366 профили

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720360 основа
42,25 45,25
720362 капак
5,97 6,85
72074A клипс
6,55
720360 + 720362 + 72074A
/комплект профили/
54,77 52,10

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720360 основа
49,35 52,85
720362 капак
6,95 8,15
72074A клипс
6,55
720360 + 720362 + 72074A
/комплект профили/
62,85 61,00

Тотем за винилно платно 354 мм

Профил за тотем с винил 720363, 354мм
Профил 720363 за тотем с винил - начин на захващане
Монтаж на водача към профила
720366, 720365 Профил за тотеми
Съвместим профил - водач
Схема на профил за тотем с винил 354мм -720363

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720345 5,95 6,85
720363 28,75 32,98
720364 48,65 55,91
720363 + 720364 + 720345
/комплект профили/
83,35 95,74

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720345 6,95 7,95
720363 33,55 38,47
720364 56,75 65,23
720363 + 720364 + 720345
/комплект профили/
97,25 111,65

Профили за тотеми с плексиглас

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 62 мм

Алуминиев профил 62мм за тотем с плексиглас, код 720321
Разрез профил тотем с плексиглас 720321
Може да бъде монтирано с огънато под дъга плексигласово лице
Тотем с плексиглас, огънат под дъга с профил 62мм
Профил за тотем с лице от PET или плексиглас
Плексиглас или PET

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720321 17,25 19,75
720323 4,75
720321+ 720323
/комплект профили/
17,25 24,50

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720321 20,15 23,15
720323 5,55
720321+ 720323
/комплект профили/
20,15 28,70

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 70 мм

Профил за тотем с огънат под дъга плексиглас 70мм, 720134
Разрез профил за тотеми 720134
Тотем с профил 720134 - 70мм

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720134 27,95 32,15
720100 5,55 6,35
720134+ 720100
/комплект профили/
33,50 38,50

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720134 32,55 37,35
720100 6,45 7,35
720134+ 720100
/комплект профили/
39,00 44,70

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 121 мм

Профил за тотем с огънат под дъга плексиглас - 720350
Тотем с плексиглас, огънат по дъга, с профил 121мм
720129L – прозрачен плексигласов профил
720129L – прозрачен плексигласов профил
Разрез на профил за тотем с плексиглас 121mm

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720350 основа
29,35 33,65
720351 капак
9,55 10,45
720129L прозр. плексигласов профил
20,95
720350 + 720351 + 720129L
/комплект профили/
79,85 44,10

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720350 основа
34,25 39,25
720351 капак
11,15 12,25
720129L прозр. плексигласов профил
24,45
720350 + 720351+720129L
/комплект профили/
100,25 51,50

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 124 мм

Профил за тотем с плексиглас -72092, 124мм
Разрез Профил 72092 за тотем с плексиглас

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72092 основа
29,45

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72092 основа
34,35

Тотем с плексиглас - 175 мм

Профил за тотем с плескиглас 72038, 175мм
Тотем с профил 72092
Разделител за профил за тотем 72092
Профил 72038 - разрез

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72038 основа
48,15 55,35
72062 капак
6,55 7,55
72038 + 72062
/комплект профили/
54,70 62,90

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72038 основа
46,15 50,70
72062 капак
6,20 6,80
72038 + 72062
/комплект профили/
52,35 57,50

без ДДС