***Всички цени в офертата са в лева без ДДС.

Профили за тотеми с винил

Тотем за винилно платно 193мм

Профил 720360 за тотемс винил
Тотем с винил 193мм, с профил 720360
Тотем с винилно лице 193мм - профил разрез
720365, 720366 профили

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720360 основа
720362 капак
72074A клипс
720360 + 720362 + 72074A
/комплект профили/

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720360 основа
720362 капак
72074A клипс
720360 + 720362 + 72074A
/комплект профили/

Тотем за винилно платно 354 мм

Профил за тотем с винил 720363, 354мм
Профил 720363 за тотем с винил - начин на захващане
Монтаж на водача към профила
720366, 720365 Профил за тотеми
Съвместим профил - водач
Схема на профил за тотем с винил 354мм -720363

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720345
720363
720364
720363 + 720364 + 720345
/комплект профили/

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720345
720363
720364
720363 + 720364 + 720345
/комплект профили/

Профили за тотеми с плексиглас

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 62 мм

Алуминиев профил 62мм за тотем с плексиглас, код 720321
Разрез профил тотем с плексиглас 720321
Може да бъде монтирано с огънато под дъга плексигласово лице
Тотем с плексиглас, огънат под дъга с профил 62мм
Профил за тотем с лице от PET или плексиглас
Плексиглас или PET

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720321
720323
720321+ 720323
/комплект профили/

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720321
720323
720321+ 720323
/комплект профили/

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 70 мм

Профил за тотем с огънат под дъга плексиглас 70мм, 720134
Разрез профил за тотеми 720134
Тотем с профил 720134 - 70мм

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720134
720100
720134+ 720100
/комплект профили/

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720134
720100
720134+ 720100
/комплект профили/

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 121 мм

Профил за тотем с огънат под дъга плексиглас - 720350
Тотем с плексиглас, огънат по дъга, с профил 121мм
720129L – прозрачен плексигласов профил
720129L – прозрачен плексигласов профил
Разрез на профил за тотем с плексиглас 121mm

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720350 основа
720351 капак
720129L прозр. плексигласов профил
720350 + 720351 + 720129L
/комплект профили/

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720350 основа
720351 капак
720129L прозр. плексигласов профил
720350 + 720351+720129L
/комплект профили/

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 124 мм

Профил за тотем с плексиглас -72092, 124мм
Разрез Профил 72092 за тотем с плексиглас

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72092 основа

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72092 основа

Тотем с плексиглас - 160 мм

profil-totemi-720344-izdelie

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720344 основа
720345 капак
720344 + 720345

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720344 основа
720345 капак
720344 + 720345

без ДДС