***Всички цени в офертата са в лева без ДДС.

Профили за тотеми с винил

Тотем за винилно платно 193мм

Профил 720360 за тотемс винил
Тотем с винил 193мм, с профил 720360
Тотем с винилно лице 193мм - профил разрез
720365, 720366 профили

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720360 основа
39,35 41,47
720362 капак
5,85 6,15
72074A клипс
4,35
720360 + 720362 + 72074A
/комплект профили/
49,55 47,62

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720360 основа
45,90 48,40
720362 капак
6,85 7,20
72074A клипс
5,10
720360 + 720362 + 72074A
/комплект профили/
57,58 55,60

Тотем за винилно платно 354 мм

Профил за тотем с винил 720363, 354мм
Профил 720363 за тотем с винил - начин на захващане
Монтаж на водача към профила
720366, 720365 Профил за тотеми
Съвместим профил - водач
Схема на профил за тотем с винил 354мм -720363

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720345 4,80 5,23
720363 22,25 25,25
720364 37,60 42,80
720363 + 720364 + 720345
/комплект профили/
64,65 73,28

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720345 5,60 6,10
720363 25,95 29,50
720364 43,85 49,90
720363 + 720364 + 720345
/комплект профили/
75,40 85,50

Профили за тотеми с плексиглас

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 62 мм

Алуминиев профил 62мм за тотем с плексиглас, код 720321
Разрез профил тотем с плексиглас 720321
Може да бъде монтирано с огънато под дъга плексигласово лице
Тотем с плексиглас, огънат под дъга с профил 62мм
Профил за тотем с лице от PET или плексиглас
Плексиглас или PET

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720321 13,95 15,35
720323 4,27
720321+ 720323
/комплект профили/
13,95 19,62

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720321 16,30 17,95
720323 5,10
720321+ 720323
/комплект профили/
16,30 23,05

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 70 мм

Профил за тотем с огънат под дъга плексиглас 70мм, 720134
Разрез профил за тотеми 720134
Тотем с профил 720134 - 70мм

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720134 22,55 24,80
720100 3,90 4,27
720134+ 720100
/комплект профили/
26,45 29,07

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720134 26,35 28,95
720100 5,55 5,10
720134+ 720100
/комплект профили/
31,90 34,05

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 121 мм

Профил за тотем с огънат под дъга плексиглас - 720350
Тотем с плексиглас, огънат по дъга, с профил 121мм
720129L – прозрачен плексигласов профил
720129L – прозрачен плексигласов профил
Разрез на профил за тотем с плексиглас 121mm

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720350 основа
24,90 29,70
720351 капак
8,25 9,40
720129L прозр. плексигласов профил
16,10
720350 + 720351 + 720129L
/комплект профили/
49,25 39,10

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720350 основа
24,60 31,00
720351 капак
8,10 9,80
720129L прозр. плексигласов профил
15,90
720350 + 720351+720129L
/комплект профили/
48,60 40,80

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 124 мм

Профил за тотем с плексиглас -72092, 124мм
Разрез Профил 72092 за тотем с плексиглас

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72092 основа
22,65

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72092 основа
26,45

Тотем с плексиглас - 175 мм

Профил за тотем с плескиглас 72038, 175мм
Тотем с профил 72092
Разделител за профил за тотем 72092
Профил 72038 - разрез

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72038 основа
39,55 43,45
72062 капак
5,30 5,85
72038 + 72062
/комплект профили/
44,85 49,30

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72038 основа
46,15 50,70
72062 капак
6,20 6,80
72038 + 72062
/комплект профили/
52,35 57,50

без ДДС