***Всички цени в офертата са в лева без ДДС.

Профили за тотеми с винил

Тотем за винилно платно 193мм

Профил 720360 за тотемс винил
Тотем с винил 193мм, с профил 720360
Тотем с винилно лице 193мм - профил разрез
720365, 720366 профили

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720360 основа
33,30 37,00
720362 капак
5,00 5,50
72074A клипс
3,70
720360 + 720362 + 72074A
/комплект профили/
42,00 42,50

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720360 основа
38,90 43,20
720362 капак
5,80 6,40
72074A клипс
4,30
720360 + 720362 + 72074A
/комплект профили/
49,00 49,60

Тотем за винилно платно 354 мм

Профил за тотем с винил 720363, 354мм
Профил 720363 за тотем с винил - начин на захващане
Монтаж на водача към профила
720366, 720365 Профил за тотеми
Съвместим профил - водач
Схема на профил за тотем с винил 354мм -720363

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720345 4,10 4,70
720363 18,90 22,60
720364 31,90 38,20
720363 + 720364 + 720345
/комплект профили/
54,90 65,60

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720345 4,80 5,50
720363 22,00 26,30
720364 37,20 44,60
720363 + 720364 + 720345
/комплект профили/
64,00 76,40

Профили за тотеми с плексиглас

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 62 мм

Алуминиев профил 62мм за тотем с плексиглас, код 720321
Разрез профил тотем с плексиглас 720321
Може да бъде монтирано с огънато под дъга плексигласово лице
Тотем с плексиглас, огънат под дъга с профил 62мм
Профил за тотем с лице от PET или плексиглас
Плексиглас или PET

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720321 11,80 13,70
720323 3,80
720321+ 720323
/комплект профили/
11,80 17,50

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720321 13,80 16,00
720323 4,50
720321+ 720323
/комплект профили/
13,80 20,50

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 70 мм

Профил за тотем с огънат под дъга плексиглас 70мм, 720134
Разрез профил за тотеми 720134
Тотем с профил 720134 - 70мм

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720134 19,10 22,20
720100 3,30 3,80
720134+ 720100
/комплект профили/
22,40 26,00

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720134 22,30 25,90
720100 3,90 4,50
720134+ 720100
/комплект профили/
26,20 30,40

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 121 мм

Профил за тотем с огънат под дъга плексиглас - 720350
Тотем с плексиглас, огънат по дъга, с профил 121мм
720129L – прозрачен плексигласов профил
720129L – прозрачен плексигласов профил
Разрез на профил за тотем с плексиглас 121mm

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
720350 основа
21,10 26,50
720351 капак
7,00 8,40
720129L прозр. плексигласов профил
13,60
720350 + 720351 + 720129L
/комплект профили/
41,70 34,90

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
720350 основа
24,60 31,00
720351 капак
8,10 9,80
720129L прозр. плексигласов профил
15,90
720350 + 720351+720129L
/комплект профили/
48,60 40,80

Тотем с плексиглас, огънат под дъга - 124 мм

Профил за тотем с плексиглас -72092, 124мм
Разрез Профил 72092 за тотем с плексиглас

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72092 основа
20,20

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72092 основа
23,60

Тотем с плексиглас - 175 мм

Профил за тотем с плескиглас 72038, 175мм
Тотем с профил 72092
Разделител за профил за тотем 72092
Профил 72038 - разрез

Цена за лин. м за прът

Код профил Суров Елуксиран
72038 основа
33,50 38,80
72062 капак
4,50 5,21
72038 + 72062
/комплект профили/
38,00 44,01

Цена за лин. м на парче

Код профил Суров Елуксиран
72038 основа
39,10 45,30
72062 капак
5,30 6,10
72038 + 72062
/комплект профили/
44,40 51,40

без ДДС